Vores have er i dag oversete og underudnyttede som fødevareproducerende areal.

Havet er vigtigt for alle de nordiske lande, men hvert land oplever forskellige udfordringer og muligheder. Vores vision er, at Norden bliver verdensledende indenfor sund og klimavenlig madproduktion fra havet.

Hvis vi udnytter havenes potentiale rigtigt, kan vi udnytte ressourcerne bedre, skabe nye produkter og øgede værdier, samtidigt med at vi har god fiskesundhed og fiskevelfærd. Og hvis vi gør det rigtigt, vil produktionen være baseret på biologiens præmisser, så man samtidigt bidrager til et renere hav.

Det forudsætter bl.a. forskning i sygdomsforebyggelse, genterapi og avlsystemer blandt opdrættede fisk. Udvikling af nye metoder til marine fødekilder til opdrættede fisk – herunder især alger, der har et enormt uudnyttet potentiale.

Norden har altid været bundet sammen fysisk og kulturelt af vores have. I Socialdemokratiet er vores vision for vores have, at forskning, arbejdspladser og miljøhensyn skal forenes.

Det gør vi bedst i nordisk fællesskab.

Følg Nordisk Råds arbejde med forslaget her.