En aktuell fråga för Norden idag är integration. På kort tid har det kommit många flyktingar till våra länder. Det är viktigt att de människor som får stanna får goda förutsättningar att bli integrerade och att de blir en del av våra samhällen. Våra nya medborgare kan bli en stor tillgång för våra länder.

Norden har en åldrande befolkning och lyckas vi bra med integrationen får vi ett tillskott som våra länder behöver. Vi har redan tidigare många med invandrarbakgrund i våra länder. En del har blivit välintegrerade och det finns många positiva exempel att lära ifrån. Det finns också människor som ännu inte blivit integrerade och det är angeläget att fortsätta det arbetet. Lyckas vi väl med det, så tar vi vara på människor och deras kunskaper samt erfarenheter.

En rapport skulle vara ett sätt att samla kunskaper, goda exempel och förslag på åtgärder för att integrationen ska bli så positiv och lyckad som möjligt. Samarbete och kunskapsutbyte är styrkan i det nordiska samarbetet.

Her kan du følge sagen på Nordisk Råds hjemmeside:

http://www.norden.org/da/nordisk-raad/sager-og-dokumenter/a-1684-vaelfaerd

Følg Socialdemokraterne i Nordisk Råd:

https://www.facebook.com/s.nordisk

https://twitter.com/SocNR