Socialdemokraterne i Nordisk Råd har fremlagt et forslag om at Nordisk Råd anbefaler at Nordisk Ministerråd sætter fokus på social marginalisering og at Norden skal være førende region i kampen mod social marginalisering ved at sætte sagen på dagsorden og invitere til en nordisk konference hvor landene i Norden kan lære af hinanden.

Social marginalisering betegner mennesker eller grupper som står udenfor fællesskabet. Det kan være personer som står udenfor skole og arbejdsliv som har et begrænset socialt netværk eller som ikke opliver at de hører til i samfundet af en eller anden grund.

Socialt marginaliserede kommer fra alle slags familier og sociale lag, men nogle grupper er mere udsatte end andre. Forskning viser at børn som udsættes for omsorgssvigt og overgreb i en tidlig alder har øget risiko for at komme ud for psykiske vanskeligheder senere i livet.

Særligt tre grupper rammes af social marginalisering på arbejdsmarkedet. Det er unge, indvandrere og personer med nedsat funktionsevne.

Årsagerne for social marginalisering kan være mange men dem som står udenfor fællesskabet har gerne flere udfordringer. Psykiske problemer, stof og alkoholmisbrug, ensomhed, fattigdom og manglende integration er de primære årsager for at personer falder udenfor.

Det betaler sig at arbejde med integration og fællesskab fordi det er spild af ressourcer at der findes mennesker som står udenfor det sociale fællesskab, arbejdsliv og uddannelsessystem.

Her kan du følge sagen på Nordisk Råds hjemmeside:

https://www.norden.org/no/case/medlemsforslag-om-gjore-norden-en-foregangsregion-motvirke-utenforskap

Følg Socialdemokraterne i Nordisk Råd:

https://www.facebook.com/s.nordisk

https://twitter.com/SocNR