Nordisk Råd fejrer sit 60-års jubilæum i år, 2012. Meget er sket gennem de 60 år der har betydning for det Nordisk Råd vi kender i dag. Vi i Socialdemokraterne i Nordisk Råd har valgt at fejre jubilæet med dette skrift. Det er en præsentation af os, lidt om hvad vi har præsteret gennem tiderne, men mest af alt diskussioner om og synspunkter til hvordan den nordiske fremtid bør ser ud, set fra forskellige hjørner i det socialdemokratiske Norden.

Og det afspejler meget godt hvad Socialdemokraterne i Nordisk Råd er. Debat- og politikskabende samt udadvendt i en dialog med borgere, organisationer og omverden generelt.

Dette skrift indeholder mange forskelligartede artikler, som vi håber at du, kære læser, vil finde interessante. I temaet om Den Nordiske Model, diskuterer tidligere finansminister Mogens Lykketoft udfordringerne for den nordiske velfærdsmodel, og dens grundsten. Ungdomsarbejdsløshedens udfordringer og løsninger analyseres af professor Gestur Guðmundsson.

I temaet om Socialdemokrater i Norden kan du læse et portræt af Nordisk Råds kommende præsident Marit Nybakk og historiker Lars Hovbakke Sørensen beskriver socialdemokraternes store sejre i det nordiske samarbejde. 

Under politiske temaer kan du læse statsminister Johanna Sigurðardóttir vurderinger af værdierne i nordisk socialdemokratisk politik. Europaparlamentariker Christel Schaldemose anbefaler i sit indlæg det nordiske samarbejde som forbillede for EU, men diskuterer også den manglende nordiske koordinering forud for EU-beslutninger.

Artiklernes tematikker afspejler nogle af de vigtigste prioriteringer for os nordiske socialdemokrater, men langt fra alle.

Vi går en spændende tid i møde i det nordiske samarbejde, som vi glæder os til at tage fat på.  Med dette skrift ønsker vi at give et billede af Norden - den socialdemokratiske vej.

God læselyst!

Helgi Hjörvar

Tryk på pdf-filen og læs Socialdemokraterne i Nordisk Råds 60 års jubilæumstidsskrift.

Følg vores arbejde på:

https://www.facebook.com/s.nordisk

https://twitter.com/SocNR