I augusti 2015 började SJ köra snabbtåg mellan Stockholm och Oslo. Det blev snabbt en succé. Nu planerar Jernbaneverket i Norge att genomföra banarbete mellan Lilleström och Kongsvinger. Arbetet ska pågå i tre år och ske på dagen. Det innebära att SJ måste ställa in sina viktigaste avgångar, men om arbetet genomfördes nattetid skulle färre avgångar påverkas. Innan beslut fattas om vilken tid banarbetet ska utföras på den aktuella tågsträckan måste alla aspekter belysas. 

Mot den bakgrunden har Lars Mejern Larsson (S) ställt följande fråga till den norska infrastrukturministern:

Hur ser ni på möjligheten att genomföra det nödvändiga banarbetet på den aktuella sträckan på nattetid, så att persontrafiken påverkas så lite som möjligt?

Läs også Lars Mejerns blog här.

Jernbaneverket har haft möte med SJ och diskuterat frågan och deras besked är att banarbetet kommer att ske på dagtid, som planerat. Läs hela svaret här:

http://www.norden.org/da/nordisk-raad/sager-og-dokumenter/spoergsmaal-og-svar/e-31-2016

 

Følg Socialdemokraterne i Nordisk Råd:

https://www.facebook.com/s.nordisk

https://twitter.com/SocNR