Den norske regjering har fremmet et forslag om å endre fartsområdebegrensningene for det Norske internasjonale skipsregister (NIS), slik at registeret også kan benyttes av utenlandsferger som går mellom norske havner og havner mer enn 175 nautiske mil fra sist anløpte norske havn. Dette gjelder blant annet DFDS rute Oslo-København.

Ferger registrert i NIS åpner for bruk av mannskap på internasjonale vilkår, i motsetning til dagens situasjon på de skandinaviske fergeruter.

Irene Johansen har sendt inn dette spørsmålet til ministrene i Finland, Sverige og Danmark:

Hvilke konsekvenser kan det norske forslaget få for nordiske arbeidstakere og har ministrene diskutert dette med den norske statsråden?

Følg sagen på Nordisk Råds side her:

http://www.norden.org/da/nordisk-raad/sager-og-dokumenter/e-11-2017/

Følg Socialdemokraterne i Nordisk Råd:

https://www.facebook.com/s.nordisk

https://twitter.com/SocNR