I følge Ingalill vil prosjektet gi Nordkalotten store og nye muligheter både med hensyn til turisme, næringsutvikling og samkvem på tvers av grensene i nord.

Ingalill  stiller følgende spørsmål til den finske kommunikasjonsminister Anne Berner:

Har staten Finland et tidsperspektiv på realisering av jernbanen mellom Rovaniemi og Kirkenes, og er det etablert en dialog mellom Finland og Norges myndigheter angående dette prosjektet som jo berører begge land?

Følg sagen på Nordisk Råds side her:

http://www.norden.org/da/nordisk-raad/sager-og-dokumenter/e-22-2017/

 

Følg Socialdemokraterne i Nordisk Råd:

https://www.facebook.com/s.nordisk

https://twitter.com/SocNR