"Behovet for lade- og fyllestasjoner for nullutslippskjøretøy vil avhenge av bl.a. teknologisk utvikling av kjøretøyene, geografi og klima. Dette vil si at mål for antall lade-/fyllestasjoner ikke vil være hensiktsmessig." Det er meldingen fra de nordiske miljøministre til Nordisk Råds Udvalg for et Holdbart Norden.

Udvalget, der primært arbejder med klima- og miljøpolitik, forsøgte ellers at prikke til ministrenes klimaambitioner ved at stille spørgsmål om, hvad ministrene vil gøre for at fremme nuludslips-teknologier på transportområdet. Udvalget nævnte her konkret et fælles mål for ladestationer som et muligt forslag.

Fælles tiltag til gavn for mobilitet og miljø
Fælles måltal er ifølge ministrene altså ikke vejen frem. Til gengæld skriver ministrene, at de "... er enige med Nordisk Råds utvalg for et bærekraftig Norden om at de nordiske landene sammen kan bidra med tiltak for en grønn omstilling av transportsektoren. Mobilitet på tvers av landegrensene for nullutslippskjøretøy er aktuelt både for privat bilisme og ikke minst for teknologi for mer miljøvennlig vare- og tungtransport."

Desuden skriver de i deres svar, at "felles nordisk handling for reduksjon av klimagassutslipp fra transportsektoren [er] løftet som et av flere viktige tema fra det norske formannskapets side."

Nordiske standarder for ladestationer?
Udvalgsmedlemmerne spurgte også ministrene, om de nordiske lande samarbejder om at have fælles tekniske standarder for ladestationer og om at samordne støtteordninger på området. På den måde kan vi undgå grænsehindringer, der modvirker mobiliteten og den grønne omstilling i Norden.

Ministrenes svar var positivt. For det viser sig nemlig, at området allerede reguleres af EU-regler, som de nordiske lande benytter sig af. EU's direktiv 94/2014 sikrer nemlig fælles standarder for lade- og fyldeinfrastruktur for alternative energibærere.

Foto: Wikimedia/evgonetwork