Sonja Mandt, norsk medlem og nestleder i Den sosialdemokratiske gruppen i Nordisk Råd, har stilt  følgende spørsmål til de nordiske regjeringer:

«Kulturlandskap står i fare for å forsvinne eller bygges ned. Kulturlandskapsvern er viktig både for miljøet og historien.

Det å bevare krever innsats og regler, samt bevisst politikk og tiltak.

Hva slags lovgivning finnes når det gjelder kulturlandskapsvern, og hvilke tiltak er satt i gang for å bevare dette?»

Nå foreligger svarene. De viser at samtlige land har lovgivning som tar sikte på å sikre at kulturlandskapene bevares. I hvilken grad det er iverksatt konkrete tiltak og hvem som har ansvaret for å følge dem opp, synes derimot å variere.

Bakgrunnen for spørsmålene er Sonja Mandts verv som kulturrapportør for Østersjøsamarbeidet, BSPC. Svarene vil bli tatt med i en rapport  som skal fremlegges på BSPCs konferanse i september.   Det er viktig at innsatsen for å sikre vern av Europas kulturlandskap videreføres og forsterkes.

 

Følg sagen på Nordisk Råds side her:

http://www.norden.org/da/nordisk-raad/sager-og-dokumenter/e-12-2017/

Følg Socialdemokraterne i Nordisk Råd:

https://www.facebook.com/s.nordisk

https://twitter.com/SocNR