Det nordiske samarbejde har skabt bedre livskvalitet for befolkningen i Norden i de seneste årtier, både kulturelt, økonomisk og socialt. Behovet for at styrke det nordiske samarbejde er stort, især i lyset af flygtningestrømmen, arbejdsindvandringen, arbejdsløsheden og frygten for terror. De veluddannede, teknologiske og socialt rige samfund i de nordiske lande har et stort potentiale, hvis de samarbejder endnu bedre.

På trods af landenes forholdsvise små størrelser, så er de nordiske lande samlet set blandt de 10 største økonomiske regioner i verden. Vores beskæftigelse, lighed, ligestilling mellem kønnene, miljøbevidsthed og sociale retfærdighed er blandt de højeste i verden. Det tætte samarbejde og vores fælles historie og kulturarv gør, at vores holdninger og interesser er sammenfaldende.

Øget nordisk samarbejde

Øget samarbejde for at styrke den nordiske model inden for arbejdsmarkedet og velfærd er vigtigt. Vi må også sikre, at vi i Norden lever op til FN’s verdensmål og Paris-aftalen vedrørende miljø og klima.

En vigtig faktor i den nordiske succes har været fælles arbejdsmarked, tæt samarbejde mellem offentlige myndigheder og det igangværende arbejde og indsatserne for at fjerne grænsehindringer. På det område må vi gøre endnu mere i de kommende år, ligesom Poul Nielson har understreget i sin rapport om arbejdsmarkedet.

De nordiske lande har også fælles interesser i EU på en lang række af områder såsom arbejdsmarkedspolitik og fremme af den fri bevægelighed for borgere, handelsvarer og virksomheder i Norden og i Europa. Derfor har EU en væsentlig indflydelse på hverdagen for borgerne i Norden, og vi må sørge for øget samarbejde om nordiske interesser i EU.

Tryk på pdf-filen nedenfor og læs alle vores planer og mål for 2017.

 

Følg vores arbejde på:

https://www.facebook.com/s.nordisk

https://twitter.com/SocNR