Det nordiske samarbejde har skabt bedre livskvalitet for befolkningen i Norden i de seneste årtier, både kulturelt, økonomisk og socialt. De veluddannede, teknologiske og socialt rige samfund i de nordiske lande har et stort potentiale, hvis de samarbejder endnu bedre.

Norden og verden

De nordiske samfund er kendt over hele verden for vores store grad af velstand, personlige frihed, ligestilling, demokratiske deltagelse, samarbejde, tryghed og lighed. Det er værdier, vi skal holde fast i. Ekstremister og populister vinder frem, og den verdensorden, som vi har kendt i de sidste årtier, er under pres. Det gælder internationalt samarbejde, samhandel, demokratiets vilkår, tolerance og menneskerettighedernes stilling. Socialdemokraterne tager klart afstand fra racisme og fremmedfjendskhed i alle former.

De nordiske lande kan ikke løbe den risiko, som det indebærer at se passivt og observerende til de store forandringer i verden. Tværtimod er det vigtigt, at de nordiske lande arbejder endnu tættere sammen og går forrest i kampen for en verdensorden, der er præget af frihed, lighed, fællesskab, social tryghed, retsstatsprincipper og demokrati.

Til sammen er de nordiske økonomier i verdens top 10 og i top fem i Europa. De nordiske lande har derfor grundlæggende forudsætninger for at bidrage konstruktivt fra sin plads ved bordet, når Europas og verdens fremtid diskuteres og behandles, ikke mindst i G20 samarbejdet. Vores samfundsmodeller er beundrede. Vi har alle forudsætningerne for at påvirke verdens udvikling i højere grad, end vi gør i dag. Det er der brug for.

 

Tryk på pdf-filen nedenfor og læs alle vores planer og mål for 2018.

 

Følg vores arbejde på:

https://www.facebook.com/s.nordisk

https://twitter.com/SocNR