Udvalget for Velfærd i Norden
Ungdommens Nordiske Råds præsidium
Barbara Gaardlykke Apol
Barbara Gaardlykke Apol Sosialistisk Ung - Færøerne (FNSU)
Gruppen
Ville Skinnari
Ville Skinnari Finlands Socialdemokratiska Parti (sd)
Maarit Feldt-Ranta
Maarit Feldt-Ranta Finlands Socialdemokratiska Parti (sd)
Erkki Tuomioja
Erkki Tuomioja Finlands Socialdemokratiska Parti (sd)
Orla Hav
Orla Hav Socialdemokraterne (S)
Pyry Niemi
Pyry Niemi Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti (S)
Phia Andersson
Phia Andersson Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti (S)
Suzanne Svensson
Suzanne Svensson Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti (S)
Eva Sonidsson
Eva Sonidsson Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti (S)
Lennart Axelsson
Lennart Axelsson Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti (S)
Rikard Larsson
Rikard Larsson Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti (S)
Suppleanter
Lars Mejern Larsson
Lars Mejern Larsson Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti (S)
Joona Räsänen
Joona Räsänen Finlands Socialdemokratiska Parti (sd)
Harry Wallin
Harry Wallin Finlands Socialdemokratiska Parti (sd)
Johan Andersson
Johan Andersson Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti (S)