Ungdommens Nordiske Råds præsidium
Barbara Gaardlykke Apol
Barbara Gaardlykke Apol Sosialistisk Ung - Færøerne (FNSU)
Gruppen
Maarit Feldt-Ranta
Maarit Feldt-Ranta Finlands Socialdemokratiska Parti (sd)
Pyry Niemi
Pyry Niemi Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti (S)
Lars Mejern Larsson
Lars Mejern Larsson Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti (S)
Annette Lind, næstformand
Annette Lind, næstformand Socialdemokraterne (S)
Orla Hav
Orla Hav Socialdemokraterne (S)
Ville Skinnari
Ville Skinnari Finlands Socialdemokratiska Parti (sd)
Erkki Tuomioja
Erkki Tuomioja Finlands Socialdemokratiska Parti (sd)
Suppleanter
Joona Räsänen
Joona Räsänen Finlands Socialdemokratiska Parti (sd)
Harry Wallin
Harry Wallin Finlands Socialdemokratiska Parti (sd)
Henrik Fleischer
Henrik Fleischer Siumut (S)
Johan Andersson
Johan Andersson Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti (S)