Gruppen
Ville Skinnari
Ville Skinnari Finlands Socialdemokratiska Parti (sd)
Suzanne Svensson
Suzanne Svensson Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti (S)
Lennart Axelsson
Lennart Axelsson Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti (S)
Rikard Larsson
Rikard Larsson Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti (S)
Pyry Niemi
Pyry Niemi Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti (S)
Maarit Feldt-Ranta
Maarit Feldt-Ranta Finlands Socialdemokratiska Parti (sd)
Phia Andersson
Phia Andersson Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti (S)
Eva Sonidsson
Eva Sonidsson Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti (S)
Erkki Tuomioja
Erkki Tuomioja Finlands Socialdemokratiska Parti (sd)
Orla Hav
Orla Hav Socialdemokraterne (S)