Ungdommens Nordiske Råds præsidium
Barbara Gaardlykke Apol
Barbara Gaardlykke Apol Sosialistisk Ung - Færøerne (FNSU)
Suppleanter
Johan Andersson
Johan Andersson Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti (S)
Joona Räsänen
Joona Räsänen Finlands Socialdemokratiska Parti (sd)
Harry Wallin
Harry Wallin Finlands Socialdemokratiska Parti (sd)
Henrik Fleischer
Henrik Fleischer Siumut (S)