En grön omställning förutsätter nordiskt samarbete

De nordiska länderna har länge varit föregångare på miljö- och klimatområdet. Men för att verkligen göra skillnad och för att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region krävs samordnade insatser. Transportsektorn är här i en nyckelroll och står för en betydande del av koldioxidutsläppen. För att uppnå en grön omställning krävs stora investeringar i infrastruktur. Här har vi mycket att vinna på ett nordiskt samarbete. Genom att dela kostnader och kunskap kan vi skapa en hållbar logistik för godstransporter. Ett konkret exempel är utvecklingen av järnvägsförbindelser mellan våra länder. Tillsammans kan vi också satsa på forskning och utveckling av nya, gröna transportlösningar som exempelvis elflygplan.

Förutom miljövinster finns det också betydande ekonomiska och sociala fördelar. Investeringarna skapar tillväxt och nya jobb. Genom att vi också gör det lättare att resa kan vi stärka den nordiska samhörigheten. Viktiga TEN-T korridorer som går genom Norden ska vi utveckla vidare men därtill behöver vi knyta våra länder närmare varandra genom att satsa på de öst-västliga förbindelserna. Redan nu ser vi effekterna av klimatförändringarna och mycket tyder på att det kommer att bli värre. Vi behöver anpassa vår infrastruktur till att klara stora variationer i värme och kyla samt extremväder. Vägarna måste vara farbara och klara av att hantera tunga fordon. Det är viktigt för vår industri. Men det är också viktigt med tanke på säkerhet och beredskap.

Större gränsöverskridande infrastrukturprojekt förutsätter bättre koordinering för att kunna förverkligas på bästa sätt. Våra respektive länders planeringsprocesser behöver inledningsvis samordnas. Nu kommer våra nationella planer vid olika tidpunkter och är inte alls samordnade. Det bästa sättet att lösa detta vore att formalisera samarbetet genom att inrätta ett nytt nordiskt transportministerråd. Nordiska rådet står enigt bakom det målet. Nu är det upp till våra regeringar att ta konkreta steg framåt. Tillsammans kan vi skapa en framtid där våra transporter inte bara är effektiva och pålitliga, utan också hållbara och miljövänliga. 

Stein Erik Lauvås, stortingsledamot, Norge

Gunilla Carlsson, riksdagsledamot, Sverige

Kim Aas, folketingsledamot, Danmark

Jani Kokko, riksdagsledamot, Finland

Per-Arne Håkansson, riksdagsledamot, Sverige

Vihreä siirtymä edellyttää pohjoismaista yhteistyötä

Pohjoismaat ovat jo pitkään olleet edelläkävijöitä ympäristö – ja ilmastopolitiikassa. Jotta Pohjoismaista tulisi maailman kestävin ja integroitunein alue, tarvitaan kuitenkin koordinoituja toimia. Liikenneala on tässä avainasemassa ollessaan merkittävä hiilidioksidipäästöjen tuottaja. Vihreän siirtymän toteuttaminen edellyttääkin merkittäviä investointeja infrastruktuuriin. Tässä meillä on paljon voitettavaa pohjoismaisella yhteistyöllä. Jakamalla kustannuksia ja osaamista voimme luoda kestävän logistiikan tavaraliikenteelle. Konkreettinen esimerkki on maidemme välisten rautatieyhteyksien kehittäminen. Yhdessä voimme panostaa myös uusien vihreiden liikenneratkaisujen, kuten sähkölentokoneiden, tutkimukseen ja kehitykseen.

Ympäristöhyötyjen lisäksi saatavilla on merkittäviä taloudellisia ja sosiaalisia hyötyjä. Investoinnit luovat kasvua ja uusia työpaikkoja. Helpottamalla matkustamista voimme vahvistaa myös pohjoismaista yhteenkuuluvuutta. Tärkeitä Pohjoismaiden läpi kulkevia TEN-T-käytäviä on kehitettävä edelleen, jonka lisäksi meidän on kytkettävä maamme tiiviimmin toisiinsa panostamalla Itä-Länsi-yhteyksiin. Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät jo nyt, ja monet merkit viittaavat siihen, että tilanne pahenee entisestään. Meidän on mukautettava infrastruktuuriamme, jotta voimme selviytyä mittavista lämmönvaihteluista, kylmyydestä ja sään ääri-ilmiöistä. Teiden on oltava kulkukelpoisia ja kyettävä kestämään myös raskaita ajoneuvoja. Se on tärkeää teollisuudellemme, mutta myös elinehto turvallisuuden ja varautumisen saralla.

Suuremmat, rajat ylittävät infrastruktuurihankkeet edellyttävät parempaa koordinointia, jotta ne voidaan toteuttaa parhaalla mahdollisella tavalla. Aluksi maidemme valmisteluprosessit on sovitettava yhteen. Nyt kansalliset prosessimme kulkevat eri aikatauluissa, eikä niitä koordinoida lainkaan. Paras tapa ratkaista tämä olisi virallistaa yhteistyö perustamalla uusi pohjoismainen liikenneministerineuvosto. Pohjoismaiden neuvosto tukee yksimielisesti tätä tavoitetta. Nyt on aika hallitustemme ottaa konkreettisia askelia eteenpäin. Yhdessä voimme luoda tulevaisuuden, jossa liikenteemme ei ole ainoastaan tehokasta ja luotettavaa, vaan myös kestävää ja ympäristöystävällistä.

Stein Erik Lauvås, parlamentaarikko, Norja

Gunilla Carlsson, parlamentaarikko, Ruotsi

Kim Aas, parlamentaarikko, Tanska

Jani Kokko, parlamentaarikko, Suomi

Per-Arne Håkansson, parlamentaarikko, Ruotsi