Fremme af nordisk nytte og samarbejde

Vi vil gøre livet lettere for almindelige mennesker og virksomheder, der ønsker at skabe vækst og visioner på tværs af de nordiske lande.

Om S-Norden

Den Socialdemokratiske Gruppe i Nordisk Råd består af socialdemokratiske parlamentarikere fra de otte nordiske lande. Vi er den største partigruppe i Nordisk Råd og deltager aktivt i arbejdet i rådets præsidium og fagudvalg.

Princippet om nordisk nytte er centralt for det nordiske samarbejde. Udgangspunktet er at fokusere på områder, hvor en fælles nordisk indsats skaber en merværdi for de enkelte nordiske lande og indbyggerne.