Ett nordiskt transportministerråd ska fortfarande vara målet

Våra medlemmar i utskottet för tillväxt och utveckling i Norden rapporterar från Nordiska rådets temasession i Tórshavn 📝

Från vänster Per-Arne Håkansson, Stein Erik Lauvås, Gunilla Carlsson, Kim Aas och Jani Kokko / Bilde: Gwenaël Akira Helmsdal Carré

I utskottet för tillväxt och utveckling i går har vi diskuterat den rapport som Gunnar Lindberg från Nordic Mobility tagit fram. Rapporten handlar om förutsättningar för ett utvidgat nordiskt samarbete på transport- och infrastruktur- området.

Socialdemokraterna i utskottet stöder rapportens åtgärdsförslag men anser också att behovet av ett nytt nordiskt transportministerråd kvarstår. Det är viktigt bland annat med tanke på att stärka Nordens röst i EU kring transport och infrastruktur. Ett mera nordiskt koordinerat arbete är också viktigt med tanke på klimatarbetet och ökad beredskap. Det ordnas en aktualitetsdebatt om framtidens transportsamarbete på temasessionen där våra parlamentariker deltog med inlägg och frågor.