Nyheder

Her finder du nyheder fra gruppens politiske initiativer og aktiviteter.

En grön omställning förutsätter nordiskt samarbete

Skriftlig fråga om förverkligande av arbetstagares rättigheter i Norden

Finlands regering har lämnat en proposition till finska riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om kollektivavtal och lagen om medling i arbetstvister. Mot denna bakgrund har Anna-Kristiina Mikkonen har ställt skriftlig fråga till övriga nordiska regeringarna om förverkligande av arbetstagares rättigheter i Norden.

Ett nordiskt transportministerråd ska fortfarande vara målet

I utskottet för tillväxt och utveckling i går har vi diskuterat den rapport som Gunnar Lindberg från Nordic Mobility tagit fram. Socialdemokraterna i utskottet stöder rapportens åtgärdsförslag men anser också att behovet av ett nytt nordiskt transportministerråd kvarstår.

Nordisk råd står opp for fred og forsoning

Nordisk råds presidie vedtok en viktig uttalelse på møte i dag, 8. april 2024 under temasesjonen i Torshavn på Færøyene. Visepresident Oddný G. Harðardóttir og medlem av Nordisk råds sosialdemokratiske gruppe var forslagsstiller og presenterte uttalelsen på møtet.

Skriftlig fråga om det kustnära fisket

Per-Arne Håkansson har ställt skriftlig fråga till de nordiskaregeringarna om det kustnära fisket. Vad görs för att trygga det kustnära fisket?

Medlemsforslag om at styrke grænsehindringsarbejdet i Nordisk Råd

Det skal være muligt at studere, arbejde, flytte og drive virksomhed på tværs af de nordiske grænser. Mobilitet og fri bevægelighed nogle af de vigtigste hjørnestene i det nordiske samarbejde og arbejdet med at fjerne grænsehindringer i Norden, er en forudsætning for udviklingen af det nordiske samarbejdet.