Nordisk råd står opp for fred og forsoning

Oddný G. Harðardóttir / Bilde: Gwenaël Akira Helmsdal Carré

Nordisk råds presidie vedtok en viktig uttalelse på møte i dag, 8. april 2024 under temasesjonen i Torshavn på Færøyene.

Visepresident Oddný G. Harðardóttir og medlem av Nordisk råds sosialdemokratiske gruppe var forslagsstiller og presenterte uttalelsen på møtet.

Uttalelsen handler om at de nordiske landene skal arbeide for fred og forsoning på grunn av situasjonen i Midtøsten. Nordisk Råds anbefaling Rek. 21/2015 til de nordiske regjeringene gjelder og er like relevant i dag som den var i 2015: “Nordisk råd anbefaler de nordiske regjeringer å oppfordre og støtte israelere og palestinere til å arbeide for fred og forsoning gjennom en fredsavtale basert på folkeretten og FN-resolusjoner”.

Uttalelsen understreker at de nordiske landene har lange tradisjoner for å fremme og beskytte internasjonale lover og avtaler ved å støtte arbeidet i internasjonale organisasjoner, fremfor alt i FN-regi. De nordiske landene har stått frem på den internasjonale scenen som fredens budbringere og oppmuntret til internasjonale avtaler om fred og nedrustning, samt skapt rammer for viktige fredsforhandlinger gjennom årene. Det er nok å nevne fredsforhandlingene mellom Reagan og Gorbatsjov på Island i 1986 og Oslo-avtalen i 1993 og 1995 mellom Palestina og Israel.

Med uttalelsen sender vi i Nordisk råd et tydelig budskap om hva vi står for og at vi ikke står stille når barn og vanlige borgere er i nød som sårt trenger oss. Fred er en av våre grunnleggende verdier i de nordiske landene, og i dem alle er det en tverrpolitisk konsensus om å alltid søke fredelige løsninger. Vi har vært sterke talsmenn for internasjonale freds- og nedrustningsavtaler. Og det vil vi fortsette med.

Les hele uttalelsen her.